Delegeren.com

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Laatste update: mei 2022

De Schaamteloos delegeren masterclass en het Extreem Productief Programma zijn activiteiten van Delegeren.com, een handelsnaam van Blunt Corporation.

We organiseren soms ook trainingen, seminars, events, masterclasses en gelijksoortige bijeenkomsten, hierna tezamen genoemd ‘losse bijeenkomsten’.

Als er te weinig aanmeldingen zijn, behouden we ons het recht voor om een losse bijeenkomst te annuleren. In dat geval krijgen de reeds aangemelde deelnemers natuurlijk de keuze om: op een andere datum de bijeenkomst alsnog te volgen, of om het deelnamebedrag volledig terug te krijgen.

Onze online trainingen en programma’s kunnen niet worden geannuleerd, tenzij je uiterlijk de dag na je aanmelding aan ons hebt laten weten, dat je toch geen toestemming hebt gekregen van je leidinggevende om mee te doen.

We doen ons best om dat te voorkomen, maar indien echt nodig kunnen we de locatie van bijeenkomsten wijzigen.

Je kunt je deelname aan een losse bijeenkomst verplaatsen naar een andere al geplande datum. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.

Bij annuleren wordt altijd 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Het is natuurlijk wel mogelijk om je bij een losse bijeenkomst door een collega te laten vervangen.

Na je inschrijving sturen we je een factuur voor je deelname. Het volledige factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden en in elk geval vóór aanvang van een bijeenkomst.

Deelnemers die niet op tijd hebben betaald, kan de toegang tot de losse bijeenkomst worden ontzegd.

Delegeren.com kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna we je het volledige factuurbedrag zullen terugbetalen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden van Delegeren.com beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Delegeren.com, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Delegeren.com is een handelsnaam van Blunt Corporation

Gratis Checklist

Gratis checklist:
5 Strategieën voor leiders om tijd vrij te maken

tj

    Als leider heb je tijd nodig.

    Tijd om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Om experimentjes te doen, af en toe rustig na te denken en een beetje afstand te nemen van de dagelijkse drukte.

    Download nu mijn gloednieuwe checklist met 5 strategieën voor leiders om meer tijd vrij te maken.

    Download de checklist

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Delegeren.com